www.mobarn.noVåre barnehager

Informasjon om redusert foreldrebetaling

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass. Ordningen betyr at jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen på en barnehageplass.

Det kan også søkes om gratis kjernetid for barn mellom 3-5 år som bor i husstander med lav inntekt. I august 2019 vil retten til gratis kjernetid bli utvidet til også å gjelde 2-åringene.

Familien må søke om reduksjon til kommunen, og søknaden innvilges for inntil ett år av gangen.

Søknad redusert foreldrebetaling