www.mobarn.noVåre barnehager

Avdelingene

Våre 6 avdelinger er fordelt på to bygg som ligger tett i tett. Fire av avdelingene har barn i alderen 1-6 år, og to avdelinger er småbarnsavdeling med barn i alderen 0-3 år. De fire aldersblandede avdelingene er på "gulhuset" og småbarnsavdelingene er på "gråhuset", som er nybygget vårt. For å legge til rette for et godt samarbeid med de andre avdelingene organiserer vi det slik at to og to avdelinger er samarbeidsavdelinger. Dette innebærer at samarbeidsavdelingene gjør ulike aktiviteter og gjøremål på tvers enkelte dager, som lekegrupper, språkgrupper, turer m.m.

Avdelingene våre:

Ole Brumm (aldersblandet avdeling)

Nasse Nøff (aldersblandet avdeling)

Tigergutt (aldersblandet avdeling)

Tussi (aldersblandet avdeling)

Kengu (småbarnsavdeling)

Petter Sprett (småbarnsavdeling)