www.mobarn.noVåre barnehager

Dagens situasjon angående smitteverntiltak

Under tiden med covid-19 har dere foreldre mottatt masse informasjon fra barnehagen rundt smitteverntiltak. Som kjent jobber vi ut i fra veileder om smittevern i barnehager (udir), og per i dag er vi på gult nivå. Dette er "gammelt nytt" for dere som allerede har plass hos oss, og forhåpentligvis nyttig informasjon for nye familier som starter opp nå. Samtidig kan det være bra med en oppfriskning og påminning av tiltakene nå etter sommeren.

Veileder for smittevern i barnehager finner du her. I veilederen finner du også informasjon om de ulike nivåene (trafikklys). Det er viktig at alle dere foreldre leser gjennom denne, spesielt det som omhandler barn og foresatte. Vi i barnehagen ivaretar smittevern gjennom dagen.

 

De tre viktigste punktene i veileder er:

 • Syke personer skal ikke være i barnehagen
 • God hygiene
 • Redusert kontakt mellom personer.

 

 Oppstart etter ferie og tilvenningstid

 • Følg oppfordringene til FHI når det gjelder omgang med andre (1 meters avstand, hosterutiner, annet)
 • Kun friske barn/foresatte kan leveres/levere
 • Desinfiser hendene ved ankomst og når dere forlater barnehagen. Dette er tilgjengelig ved porten.
 • Bruk sunn fornuft i garderoben og tilstreb kun to foresatte + barn samtidig. Avtal med personalet slik at dere på best mulig måte kan planlegge levering og henting, og lever gjerne barnet ute.
 • I tilvenningsdagene der barnet skal ha tilstedeværende foresatte, kan det kun være en foresatt til stede gjennom uken (skifte kan gjøres ved helg).
 • Under tilvenning vil personalet orientere dere om det dere trenger å vite og forholde dere til
 • Barnet og foresatte forholder seg kun til sin avdeling. Kontakt med andre gjøres i henhold til smittevernrutiner (avstand, varighet).
 • Til tross for smittevern skal vi naturligvis ha en fin tilvenningstid der dere bruker tiden godt, og der både barna og familien blir trygge og ivaretatt (les plan for tilvenning som du finner under fanen planer).
 • Mat tilberedes i barnehagen og serveres posjonsvis. Barna spiser sammen med sin avdeling, og mat og drikke skal ikke deles på.

Vi ønsker at dere alle sammen skal ha en god opplevelse når dere oppholder dere i barnehagen vår. Dersom det er noe dere tenker på eller er bekymret for, ønsker vi at dere tar kontakt med personalet på avdelingen eller med meg.

Vi gleder oss til gjensyn med alle sammen og til å bli kjent med nye barn og familier:)

Vennlig hilsen Tiril Starheim (styrer)