www.mobarn.noVåre barnehager

Tiden nærmer seg for et nytt barnehageår:)

Tiden nærmer seg for oppstart av nytt barnehageår og til dagene da vi skal bli kjente med mange nye barn og deres familier. Det første møte med barnehagen er en stor begivenhet i et lite barn liv og vi legger til rette så godt vi kan for at både barn og foreldre skal få en så fin og trygg start som mulig. Vi har utarbeidet en plan for oppstart der vi viser til hvordan vi legger til rette for denne viktige tiden, denne finner dere nederst i saken. Vi tar naturligvis hensyn til veileder om smittevern vedrørende pandemi, og legger opp tilvenningen med utgangspunkt i dette.