www.mobarn.noVåre barnehager

Høstens miljøuke er vel overstått

Cecilienfryd barnehage er miljøsertifisert og vi er derfor bevisste på å lære barna om å ta vare på både seg selv, hverandre og naturen. To ganger i året har vi miljøuker der vi har ekstra fokus på bærekraftig utvikling og miljøet i rundt oss, og der barna får være med på mange spennende oppgaver rundt tema.

Vi har blant annet kartlagt hvor mye bioavfall vi kaster, og plukket og sortert søppel i nærområdet. Vi har også samtaler om hvorfor vi foreksempel har plast? Kan vi bruke noe annet istedet? Hvor mye avfall kaster vi? Er det noe vi kan la være og kaste? Hva skjer med søppel som ligger i naturen, og hvordan sorterer vi?

Vi ønsker å gi barna både kunnskap og gode holdninger rundt dette, både for vi som lever idag og for fremtidige generasjoner.